מזהה מאמר : 00271337 / שונה לאחרונה : 26/11/2021

כיצד לשמוע צלילים מהטלוויזיה באמצעות הרמקולים של מגבר סטריאו או מערכת קולנוע ביתי

  חשוב: מאמר זה מתייחס למוצרים ספציפיים בלבד. יש לבדוק בסעיף 'מוצרים רלוונטיים' בראש המאמר.

  שתי השיטות הנפוצות ביותר לאפשר לצליל מהטלוויזיה להישמע דרך הרמקולים של מגבר סטריאו או מערכת קולנוע ביתי הן:

  בצע את ההוראות במאמר זה לגבי כל אחת משיטות אלה.

  הערה: יש שלבים נפרדים [באנגלית] למצבים של חיבור נגן דיסקים, ממיר כבלים, מקלט לוויין או התקני מקור אחרים למערכת השמע.


  אפשרות 1: חיבור HDMI באמצעות התכונה 'ערוץ החזרת שמע'(ARC)

  חיבור HDMI באמצעות התכונה ARC [באנגלית]:

  תמונה

  הערות:

  • שני ההתקנים המחוברים חייבים לתמוך בתכונה ARC. יציאות HDMI עשויות לכלול את הסימון ARC כדי להראות באיזו מהן להשתמש. אם לא, עיין במדריך המוצר או במפרטים כדי לברר אם התכונה ARC נתמכת.
  • אם אתה מגלה שהטלוויזיה, מגבר ה-A/V או מערכת הקולנוע הביתי שלך אינם תומכים ב-ARC, תצטרך להשתמש באפשרות 2: כבל דיגיטלי קואקסיאלי, כבל דיגיטלי אופטי או כבל שמע כדי לחבר את ההתקנים שלך.
  1. ודא ששני ההתקנים תומכים בפונקציונליות ARC.
  2. ודא שהטלוויזיה והמקלט מחוברים באמצעות כבל HDMI.
  3. חבר את הכבל ליציאת ה- HDMI הנושאת את התווית ARC או ליציאה שעל פי המדריך תומכת ב-ARC.
  4. הפעל את ההגדרה Control for HDMI גם בטלוויזיה וגם במגבר או במערכת הקולנוע הביתי.

   הערה: השלבים הנדרשים להפיכת התכונה Control for HDMI לזמינה עשויים להשתנות. עיין בהוראות ההפעלה שסופקו עם ההתקנים לקבלת שלבים שמתייחסים לדגם ספציפי.

  מידע נוסף ומידע לפתרון בעיות לגבי התכונה ARC מופיע כאן:


   אפשרות 2: חיבור באמצעות כבל דיגיטלי קואקסיאלי, כבל דיגיטלי אופטי או כבל שמע

  תמונה

  1. חבר כבל דיגיטלי קואקסיאלי, כבל דיגיטלי אופטי או כבל שמע לתקע פלט השמע של הטלוויזיה.
  2. חבר את הקצה השני של הכבל לתקעים המתאימים במגבר הסטריאו או במערכת הקולנוע הביתי.
   הערה: בהתאם למגבר הסטריאו או למערכת הקולנוע הביתי הנמצאים בשימוש, קלט השמע עשוי לשאת את התווית TV INPUT או VIDEO INPUT.
  3. הפעל את הטלוויזיה.
  4. קבע את צליל הטלוויזיה להגדרה הרצויה - קבועה או משתנה [באנגלית].
  5. הפעל את מגבר הסטריאו או מערכת הקולנוע הביתי.
  6. הגדר את מגבר הסטריאו או מערכת הקולנוע הביתי לקלט המתאים.

  לקבלת פרטים נוספים, ראה מידע ספציפי לגבי אופן החיבור של מקרן קול של טלוויזיה לטלוויזיה שלך [באנגלית].