היופי של כדור הארץ מעורר השראה

Sony לא הייתה יכולה לספק כאלה חוויות מדהימות ללא השראה מהעולם שסובב אותנו. Sony פועלת ביצירתיות ומיישמת פתרונות טכנולוגיים כחלק מהתוכנית הסביבתית Road to Zero, שאותה אנחנו מתכננים לממש עד 2050, תוך האצת המאמצים שיעזרו לנו לחיות בעולם שלנו באופן ראוי.

נושאים
חדשנות בשירות הקיימות, לטובת כדור הארץ
פעולות בנושא שינוי האקלים
פעולות בתחום המשאבים/הגיוון הביולוגי
האתגר: טביעת רגל מינימלית, מקסימום השראה
פעולות בנושא שינוי האקלים
פעולות בתחום המשאבים/הגיוון הביולוגי
תכונות סביבתיות במוצר אלקטרוניקה
הפעילויות הסביבתיות של Sony בכל רחבי העולם