כדי למלא את העולם בתחושות, אנחנו חייבים להגן על הבריאות של הקהילה ושל כדור הארץ. אנחנו מתחייבים לקיים את האחריות הסביבתית שלנו ולתרום באמצעות טכנולוגיה.

נושאים
תכונות ידידותיות לסביבה במוצרים ושירותים אלקטרוניים