מזהה מאמר : 00271259 / שונה לאחרונה : 26/11/2021

אני לא מצליח ליצור חיבור Wi-Fi בין המצלמה להתקן הנייד

  חשוב: מאמר זה מתייחס למוצרים ספציפיים בלבד. יש לבדוק בסעיף 'מוצרים רלוונטיים' בראש המאמר.

  בדוק את השלבים הבאים.

  הערה: נדרש היישום הייעודי Imaging Edge Mobile (היישום הממשיך את PlayMemories Mobile™‎) כדי לחבר את המצלמה וההתקן הנייד שלך (טלפון חכם/מחשב לוח של Android או iPhone/iPad) באמצעות חיבור Wi-Fi.

  1. בהתקן הנייד, הורד והתקן את הגרסה העדכנית ביותר של היישום Imaging Edge Mobile [באנגלית].
  2. ודא שהמצלמה שלך כוללת את גרסת הקושחה העדכנית ביותר. הורדות מתפרסמות בדף התמיכה עבור הדגם שלך.
  3. כבה גם את המצלמה וגם את ההתקן הנייד.
  4. הוצא את הסוללה ואת כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולאחר מכן הכנס אותם מחדש.
   • אם לא הכנסת כהלכה כרטיס זיכרון המאפשר הקלטה למצלמה, ייתכן שהוא לא יוכל להתחבר באמצעות Wi-Fi.
   • הקפד להכניס את כרטיס הזיכרון באופן תקין לאחר שתוודא את הכיוון והחלק הקדמי/האחורי של כרטיס הזיכרון.
  5. הפעל גם את המצלמה וגם את ההתקן הנייד.
  6. במצלמה ובהתקן הנייד, בדוק אם ההגדרה Wi-Fi מופעלת.
   • מופיע סמל Wi-Fi במסך של ההתקנים אם הוא מופעל.
   • ודא ש-Airplane mode (מצב טיסה) כבוי, אחרת לא תוכל ליצור חיבור Wi-Fi. לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם המוצר שלך.
  7. פתח את היישום Imaging Edge Mobile בהתקן הנייד שלך ופעל לפי הוראות מדריך ההגדרה בהתאם לדגם המצלמה שלך [באנגלית].
   • מצלמות מסוימות כוללות את הפונקציה Multi Camera Control (שליטה בכמה מצלמות), שמאפשר לך לחבר כמה מצלמות Action Cam באמצעות Wi-Fi, ולהפעיל אותן מהטלפון החכם או ממחשב הלוח שלך. באפשרותך לשלוט במצלמות Action Cam בנפרד או בכולן בבת אחת. מידע נוסף על הפונקציה 'שליטה בכמה מצלמות' מופיע בדף התמיכה של Imaging Edge Mobile [באנגלית].
   • אם אתה משתמש בהתקן נייד עם מערכת ההפעלה iOS™‎ (כלומר iPhone/iPad), הפעל את הגדרות Wi-Fi ובחר את ה-SSID של המצלמה.
  8. הגדרות המצלמה עשויות להיות שונות בהתאם לדגם שלך. בחר את דגם המצלמה בדף Remote shooting [באנגלית] כדי לוודא את התהליך לחיבור המצלמה והטלפון החכם שלך.
  9. אפס את הגדרת המצלמה ובדוק אם הבעיה נפתרה. עיין במדריך שסופק עם המצלמה לקבלת מידע נוסף. פורסמו מדריכים באתר התמיכה שלנו.