[סרטון] תכונות הנגישות של BRAVIA - טקסט לסרטון

כותרת הסרטון How to - Accessibility (מדריך נגישות) מוצגת על המסך.

שינוי תמונה.
6 סמלים המייצגים את תכונות הנגישות של BRAVIA™‎ מופיעים על המסך. הסמלים הם של TalkBackהגדלת טקסטכתוביותפלט שמע לאזניותקיצור דרך לנגישות  ו-Google Assistant.

קריין:
ל-BRAVIA יש תכונות רבות המשפרות את הנגישות לאנשים בכל רמות היכולת.
משתמשים עיוורים או לקויי ראייה יכולים לשלוט בטלוויזיות של Sony באמצעות קורא מסך Talkback מובנה ואפשרויות הגדלת טקסט.

הסמלים של TalkBack והגדלת טקסט מסומנים.

קריין:
הנה דוגמה.

שינוי תמונה.
תפריט Sony Select של טלוויזיית BRAVIA™‎ מוצג על המסך. בצד שמאל של התפריט, מספר פריטי תפריט מוצגים במאונך: מלמעלה למטה, Top Featured (מובילים), Smart Home (בית חכם), Media & Video (מדיה ווידאו) וכן הלאה. הפריט Top Featured (מובילים) נבחר ראשון.

קורא מסך טלוויזיה:
נבחר Top Featured (מובילים), ראשון מתוך שבעה, ברשימה של שבעה פריטים.

מוקד הבחירה עובר לפריט הבא, Smart Home (בית חכם).

קורא מסך טלוויזיה:
נבחר Smart Home (בית חכם), שני מתוך שבעה.

מוקד הבחירה עובר לפריט הבא, Media & Video (מדיה ווידאו).

קורא מסך טלוויזיה:
נבחר Media & Video (מדיה ווידאו), שלישי מתוך שבעה.

שינוי תמונה.
6 סמלים של תכונות הנגישות של BRAVIA מופיעים שוב על המסך.

קריין:
בנוסף, אנשים חירשים או כבדי שמיעה יכולים ליהנות מהטלוויזיות של Sony באמצעות כתוביות.

סמל הכתוביות מודגש.

שינוי תמונה.
תפריט הגדרות המערכת של טלוויזיית BRAVIA™‎ מוצג כאשר אפשרויות המערכת מפורטות במאונך, כגון Accessibility (נגישות), About (אודות), Date & Time (תאריך ושעה) וכן הלאה.

קריין:
בתפריט ההגדרות, בוחרים Accessibility (נגישות) ואז Captions (כתוביות).

ברגע שנבחרת האפשרות Accessibility (נגישות), מוקד הבחירה קופץ לתפריט של התכונה Accessibility (נגישות) ואז נבחרת האפשרות Captions (כתוביות).

קריין:
מכאן ניתן לאפשר כתוביות גלובליות לתוכן מערוצי כבלים, אנטנה, והזרמה.

התפריט Captions (כתוביות) מוצג, ובתוכו הפריטים Cable/Antenna (כבלים/אנטנה)  ו-Streaming & other content (הזרמה ותוכן אחר) ואז נבחר הפריט Streaming & other content (הזרמה ותוכן אחר).

קריין:
ברגע שהאפשרות מופעלת, מופיע מגוון של אפשרויות המאפשרות להתאים אישית את מראה הכתוביות.

עכשיו מוצג תפריט ההגדרות  Captions (כתוביות) עם כל הפרטים.

שינוי תמונה.
6 סמלים של תכונות הנגישות של BRAVIA מופיעים שוב על המסך והסמל של פלט השמע לאזניות מסומן.

קריין:
תכונה שימושית נוספת לחירשים ולכבדי שמיעה היא היכולת לקשר התקן שמע Bluetooth לטלוויזיה, כגון אזניות או רמקול עם רצועת צוואר.

שינוי תמונה.
מוצג משתמש יושב על ספה ממול לטלוויזיה של BRAVIA. עכשיו המשתמש מרכיב אזניות, בזמן שהמצלמה מתקרבת בזום אל מסך הטלוויזיה כאשר אפשרות ה-Bluetooth בתפריט Quick Settings (הגדרות מהירות) מוצגת כדי לאפשר התחברות.

שינוי תמונה.
6 סמלים של תכונות הנגישות של BRAVIA מופיעים שוב על המסך וסמל קיצור הדרך לנגישות מסומן.

קריין:
קיצור הדרך לנגישות שלנו מאפשר להפעיל ולכבות במהירות את תכונות הנגישות, כך שקל לשתף את הטלוויזיה בבית.
בשלט הרחוק, לוחצים לחיצה ממושכת על לחצן ההשתקה עד שמופיעה הודעה על המסך.

שינוי תמונה.
טלוויזיית BRAVIA™‎ מוצגת כאשר השלט הרחוק נמצא בצד שמאל.
לאחר מספר שניות מופיעה הודעה בתחתית מסך הטלוויזיה, שבה כתוב Accessibility Shortcut turned Talkback on (קיצור הדרך לנגישות הפעיל את Talkback).

קורא מסך טלוויזיה:
Talkback מופעל.

קריין:
כדי לכבות את התכונה יש לחזור על תהליך זה.

שינוי תמונה.
6 סמלים של מאפייני הנגישות של BRAVIA מופיעים שוב על המסך וסמל Google Assistant מסומן.

קריין:
הטלוויזיות של Sony BRAVIA כוללות גם בקרה קולית, כך שתוכל לקבל גישה מהירה לאפשרויות הבידור והבקרה המועדפות עליך באמצעות הקול, עם קצת עזרה של Google.

קריין:
לחץ על כפתור Google Assistant בשלט הרחוק והחזק כדי להתחיל.

קריין:
טלוויזיות Sony BRAVIA™‎ ממשיכות לשפר את הנגישות בכל שנה, ותורמות לשימוש עצמאי וקל יותר לכולם.

קריין:
לפרטים נוספים על תכונות נגישות ספציפיות שקיימות בטלוויזיית Sony BRAVIA™‎, סרוק את הקוד הזה בעזרת ההתקן הנייד או מתוך דפדפן ועבור לכתובת www.sony.net/A11y.GoogleTV.

כותרת הסרטון How to - Accessibility (מדריך נגישות) מופיעה שוב על המסך.

הסרטון מסתיים עם אנימציית לוגו והצליל של SONY.