מתג בוקה. מצלמה לבלוגי וידאו ZV-1F | Sony

הכיתוב "מעבר לבוקה"

 

הכיתוב "מעבר למצב בוקה" מעל תקריב של משתמש שלוחץ על 'מעבר לבוקה' ב-ZV-1F

 

הכיתוב "רקע: צלול" מעל צילום של קערת זכוכית עם פירות על שולחן; לאחר מכן הכיתוב "רקע: מטושטש" מעל אותו צילום כאשר הפירות עדיין במיקוד אך עם רקע מטושטש בהרבה. לאחר מכן מוצג מסך מפוצל עם שני הצילומים זה לצד זה לצורך השוואה

 

הלוגו של SONY