הגדרת הצגת מוצרים. מצלמה לבלוגי וידאו ZV-1F | Sony

הכיתוב "הגדרת הצגת מוצר"

 

הכיתוב "מוגדר להגדרת הצגת מוצר" מעל צילום של מסך ה-LCD של המצלמה המראה את המשתמשת לוחצת על הלחצן 'הצגת מוצר', מפעילה את התכונה ומציגה את המסר "מקם את המוצר במרכז"

 

הכיתוב "הגדרת הצגת מוצר: פועלת" מעל צילום המצולם באמצעות ZV-1F המראה את המשתמשת במיקוד. לאחר מכן היא מציגה מוצר קוסמטי בחזית התמונה, והמיקוד עובר באופן אוטומטי אל המוצר. לאחר מכן כשהמוצר מוסר מהחזית, המיקוד חוזר באופן אוטומטי אל המשתמשת

 

הכיתוב "הגדרת הצגת מוצר: כבוי" מעל אותו צילום המראה את המשתמשת במיקוד. כאשר המוצר הקוסמטי מוצג בחזית התמונה ולאחר מכן מוסר מהחזית, המיקוד נשאר ממוקד בפנים שלה והמוצר נותר מטושטש

 

מסך מפוצל חוזר על שני הצילומים לעיל זה לצד זה לצורך השוואה. משמאל: הכיתוב "כבוי" מעל הצילום שבו הגדרת הצגת מוצר אינה פעילה. מימין: הכיתוב "פועל" מעל הצילום שבו הגדרת הצגת מוצר פעילה, המראה איך המיקוד עובר באופן אוטומטי כאשר הגדרת הצגת מוצר פעילה

 

הלוגו של SONY