מוצרי עיבוד התמונה של Sony

משפרים נגישות בתחום עיבוד התמונות

תוך שילוב נגישות בעיצוב, מוצרי עיבוד התמונה של Sony הופכים את היצירתיות למשהו שנגיש למגוון משתמשים, מגילאים שונים, מרמות יכולת שונות ואפילו מסביבות שונות.

מערכת עזר לראייה

שמירת המיקוד על הנושא

קורא מסך

פונקציית קורא המסך מספקת פלט קול כחלופה לבדיקת ההגדרות באמצעות הראייה, והיא מקריאה את מסכי התפריטים של המצלמה ובנוסף מקריאה מידע על הצילומים במהלך הפעלת הסרט. עד שבע שפות נתמכות.

תמונה של תצוגת מצלמה המציגה תפריט של הגדרת קורא המסך

הפונקציונליות עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה של המצלמה. עיין בדף התמיכה עבור הדגם הנדרש. 

הגדלת מסך

הגדרה בהתאם לגודל הטקסט המועדף

פונקציית הגדלת המסך מאפשרת להגדיל את הטקסט בתצוגת התפריט פי 1.5, 2.0 או 2.5. ניתן להקצות אותה גם ללחצן C1, כדי לאפשר הגדלה של הטקסט כשיש צורך.

תמונה של צג מצלמה שבו נראה תפריט הגדרות הגדלת המסך
תמונה של צג מצלמה שבו נראה תפריט הגדרות הגדלת המסך
תמונה של צג מצלמה שבו נראה תפריט הגדרות הגדלת המסך (הגדלה פי 1.5)
הגדלה פי 1.5
תמונה של צג מצלמה שבו נראה תפריט הגדרות הגדלת המסך (הגדלה פי 2.0)
הגדלה פי 2.0
תמונה של צג מצלמה שבו נראה תפריט הגדרות הגדלת המסך (הגדלה פי 2.5)
הגדלה פי 2.5

הפונקציונליות עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה. עיין בתמיכה באתר האינטרנט עבור הדגם הנדרש.

מיקוד העין האוטומטי עוקב בצורה יציבה אחרי העיניים של נושא שנמצא בתנועה

אפשר עכשיו ליהנות ממיקוד אוטומטי אמין יותר במהלך הצילום

Sony מעמידה לרשותך יכולת ייחודית של זיהוי נושאים באמצעות בינה מלאכותית – מצלמות עם התכונה הזו עוזרות לשמור על המיקוד באופן אוטומטי, כדי לאפשר לך להירגע, ליהנות ולצלם תמונות מרהיבות. המצלמה מזהה בזריזות את העיניים של הנושאים ומתמקדת בהן, כדי לאפשר מעקב יציב גם אחרי נושאים שזזים במהירות גבוהה.

פונקציית מיקוד עין אוטומטי (בני אדם)
פונקציית מיקוד עין אוטומטי (בעלי חיים)
פונקציית מיקוד עין אוטומטי (ציפורים)

הפונקציונליות עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה של המצלמה. עיין בדף התמיכה עבור הדגם הנדרש.

צילום נוח יותר בעזרת זיהוי נושאים בזמן אמת

מיקוד אוטומטי עם בינה מלאכותית מזהה צורות, תנוחות ותנועות של בני אדם

יחידת עיבוד חדשנית שמבוססת על בינה מלאכותית משפרת את המיקוד האוטומטי של α יותר מאי פעם. המערכת מתבססת על צורות ותנוחות אנושיות שנלמדו, ונעזרת בהן כדי לזהות לא רק את העיניים של אנשים, אלא גם את תנוחות הראש והגוף שלהם. היכולת הזו מאפשרת להינעל על האנשים האלה ולעקוב גם אחרי נושאים שלובשים מסכה או לא פונים כלפי המצלמה.

תמונה של אישה צועדת בחלל פתוח
תמונה הממחישה זיהוי נושא בעזרת בינה מלאכותית, המזהה צורות ותנוחות אנושיות.

זיהוי מגוון רחב יותר של נושאים

התאמה לזיהוי 6 סוגי נושאים; [בני אדם], [בעלי חיים], [ציפורים], [חרקים], [מכוניות/רכבות] ו[מטוסים].

תמונה לדוגמה המציגה סוג נושא (בני אדם) הניתן לזיהוי על ידי הבינה המלאכותית של המצלמה
תמונה לדוגמה המציגה סוג נושא (כלב) הניתן לזיהוי על ידי הבינה המלאכותית של המצלמה
תמונה לדוגמה המציגה סוג נושא (ציפורים) הניתן לזיהוי על ידי הבינה המלאכותית של המצלמה
ציפור
תמונה לדוגמה המציגה סוג נושא (חרקים) הניתן לזיהוי על-ידי הבינה המלאכותית של המצלמה
חרקים
תמונה לדוגמה המציגה סוג נושא (רכבות) הניתן לזיהוי על ידי הבינה המלאכותית של המצלמה
מכוניות/רכבות
תמונה לדוגמה המציגה סוג נושא (מטוס) הניתן לזיהוי על ידי הבינה המלאכותית של המצלמה
מטוסים

הפונקציונליות עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה. עיין בתמיכה באתר האינטרנט עבור הדגם הנדרש.

פונקציית מעקב בזמן אמת

עקוב אחר נושא נע בצורה יציבה ואמינה

גם כאשר אינך יכול לראות בבירור את פניו של הנושא, מעקב בזמן אמת עוקב אוטומטית אחר הנושא שאתה מציין ודואג שהוא יישאר במיקוד כדי, למשל, לספק צילומי דיוקן טובים יותר.

תמונה של גולש סקי שנמצא בתנועה, עם סמן של מחוון מעקב שמופיע בשכבת-על מעל הראש של הגולש
פונקציית מעקב בזמן אמת

הפונקציונליות עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה של המצלמה. עיין בדף התמיכה עבור הדגם הנדרש.

מערכת עזר לשיפור הדיוק של המיקוד

תכונות שימושיות שעוזרות להתמקד

גם בתנאים שבהם קשה להתמקד ידנית, פונקציית השיא (Peaking) עוזרת להציג את המיקוד של הנושא על המסך, על-ידי הגדלת התמונה והוספת צבע לקווי המתאר של אזור המיקוד. במהלך הקלטת סרט, מפת המיקוד מאפשרת להבחין בצורה ברורה יותר בהבדלי עומק שדה.

תמונה של שתי בובות על במה כשאחת מהן במיקוד, כדי להדגים את אופן הפעולה של פונקציית השיא
פונקציית השיא (Peaking)
צג של מצלמה עם צבעים של מפת המיקוד שמציינים את עומק השדה
פונקציית מפת המיקוד

הפונקציונליות עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה של המצלמה. עיין בדף התמיכה עבור הדגם הנדרש.

מערכת עזר לתפעול

פקדי מצלמה נגישים

מגוון אפשרויות להתאמה אישית

הקצאת פעולות נפוצות לכפתורים נוחים לגישה

פונקציית המקשים המותאמים אישית מאפשרת להקצות מגוון רחב של פעולות חיוניות לכפתורים שנמצאים באזור האחיזה. אפשר להתאים אישית את המצלמה לסגנון הצילום וליכולות שלך, באמצעות בקרות נוחות לגישה שמתאימות גם לצילום ביד אחת.

החלק האחורי והצד של מצלמה, כשהכפתורים המותאמים אישית מסומנים
החלק האחורי של מצלמה, כשבצג מופיע תפריט הפעולות
תפעול במגע

מגע פשוט עוזר לך לצלם הכול

תפעול נוח באמצעות מגע מאפשר לך לבצע כמה פעולות חשובות במגע קליל של קצות האצבעות, בלי צורך לאחוז במצלמה. פעולות המגע בצג מאפשרות להתמקד בנושא, להפעיל את התריס ולבחור נושא למעקב במהלך צילום תמונות סטילס או סרטים.

תמונה של מצלמה שמוכנה לצילום בחוץ, עם אצבע של גבר שנוגעת בצג של המצלמה

הפונקציונליות עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה של המצלמה. עיין בדף התמיכה עבור הדגם הנדרש.

צג LCD ב-4 צירים עם ריבוי זוויות צפייה מאפשר לך ליהנות מגמישות חסרת תקדים בעת הצפייה בצג

גמישות שמאפשרת לצלם בנוחות תמונות סלפי ותמונות מזווית גבוהה או נמוכה

הצג ב-4 צירים עם ריבוי זוויות הצפייה של מצלמת α7R V מאפשר לך לשנות את הזוויות ללא הגבלה, אופקית וגם אנכית. התכונה הזו עוזרת לראות את התמונה בצג ה-LCD במהלך הצילום או אחריו, בלי קשר למיקום או לכיוון של המצלמה וגם בתנוחת ישיבה. צג ה-LCD עם הזווית המשתנה שקיים בדגמים אחרים נפתח אופקית לצילום תמונות סטילס ולצילום וידאו, עם יכולת דומה של צפייה נוחה שעוזרת לצלם תמונות סלפי ותמונות מזוויות גבוהה או נמוכה.

תמונה שבה מוצגים שלושה מצבים של צג ה-LCD ב-4 צירים עם ריבוי הזוויות
צג LCD ב-4 צירים עם ריבוי זוויות
תמונה של מצלמה שבה מוצגים כיווני סיבוב אפשריים של מסך ה-LCD עם הזווית המשתנה והפתיחה הצידית
צג LCD עם זווית משתנה ופתיחה צידית

הפונקציונליות עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה של המצלמה. עיין בדף התמיכה עבור הדגם הנדרש.

ידיות אחיזה לצילום עם חצובה קטנה

תפעול קל עם יד ימין או שמאל

ידית אחיזה אופציונלית לצילום עם חצובה קטנה מאפשרת לך בחירה בין שני סגנונות צילום - סגנון אחיזה לתפעול ביד אחת, שם תוכל לגשת לפעולות בעזרת האגודל, או סגנון חצובה עם שלט רחוק. הפעולות כוללות שחרור תריס, לחיצה על כפתור ה-REC והגדלה או הקטנה.

תמונה של מצלמה מוחזקת בעזרת אחיזה מחוברת
תמונה של גבר אוחז בבסיס אחיזת המצלמה כשהוא מסתכל על צג המצלמה
תמונה של אישה עם צלחת אוכל ליד שולחן, יושבת מול מצלמה שהוצבה על חצובה קטנה

הפונקציונליות עשויה להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה. עיין בתמיכה באתר האינטרנט עבור הדגם הנדרש.