מידע על רגולציה ומידע נוסף עבור המדינה שלך

קבל מידע הקשור לרגולציה במדינה שלך שרלוונטית למוצרים של Sony.

חיסכון באנרגיה

צריכת אנרגיה של XYZ קוט"ש לשנה, בהתבסס על צריכת החשמל של טלוויזיה שפועלת 4 שעות ביום במשך 365 יום. צריכת האנרגיה בפועל תהיה תלויה באופן השימוש בטלוויזיה

Take-back/Recycling

סילוק פסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE), פסולת של סוללות ופסולת של אריזות

אין להתייחס למוצרי חשמל ואלקטרוניקה, סוללות ומצברים ואריזות כפסולת ביתית בזמן ההשלכה אלא להחזיר אותם דרך מערכת איסוף נפרדת. הסמל של פח אשפה מחוק על מוצר חשמלי או אלקטרוני או על סוללה אמור להבהיר את זה. בסוללות מסוימות, הסמל הזה עשוי להופיע בשילוב עם הסמל הכימי של עופרת (Pb) אם הסוללה מכילה מעל 0.004% של עופרת.

על-ידי הקפדה על השלכה כראוי של מוצרים, סוללות ואריזות, תסייע למנוע השלכות בעלות פוטנציאל שלילי עבור הסביבה והבריאות של בני אדם, שעלולות היו להיגרם אחרת כתוצאה מטיפול לא הולם בפסולת. בהתאם למיקום שלך, זה גם אפשרי להשליך נייר שלא שימש לאריזה, כגון מדריכי הוראות ותקליטורים/תקליטורי DVD דרך מערכות איסוף ייעודיות. מיחזור החומרים האלה יסייע בשימור משאבי הטבע.

לקבלת מידע מפורט יותר בנוגע להחזרה ולמיחזור של מוצרים, סוללות ואריזות, פנה למשרד של הממשל המקומי, לשירות השלכת הפסולת הביתית או לחנות שבה רכשת את המוצר או את הסוללה. במקרה של מוצרים שמטעמי בטיחות, ביצועים או תקינות נתונים זקוקים לחיבור קבוע לסוללה משולבת, ההחלפה של הסוללה צריכה להתבצע על-ידי עובד שירות מוסמך בלבד.

כדי להבטיח טיפול תקין בסוללה ובציוד החשמלי והאלקטרוני, העבר את המוצרים האלה בסוף החיים שלהם לנקודת האיסוף הרלוונטית לצורך מיחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני. במקרה של כל הסוללות האחרות, עיין בקטע במדריך ההוראות בנושא הסרת הסוללה מהמוצר בבטיחות. הסר את הסוללה והעבר אותה לנקודת האיסוף הרלוונטית למיחזור הסוללות.

הוראת WEEE

אין להשליך מוצרי אלקטרוניקה יחד עם הפסולת הביתית, יש למחזר אותם בנפרד

הוראת הסוללות

אין להשליך סוללות יחד עם הפסולת הביתית, יש למחזר אותן בנפרד