ULT FIELD 1​

הקשב היטב לצלילים וגלה כיצד להפיק את המרב מרמקול ULT FIELD 1 החדש.  כאן תגלה כיצד להשתמש במגוון תכונות ולהתאים אותן אישית ממש בקצות האצבעות, ולהפוך את הצליל שלך לאישי באמת.

מתחילים​

שימוש ברמקול בפעם הראשונה

יש כמה דרכים לשייך את הרמקול להתקנים

בהקשה אחת, הרמקול מאפשר שיוך מהיר ופשוט ב-Bluetooth להתקני ה-Android.
שיוך מהיר באמצעות Bluetooth

בהקשה אחת, הרמקול מאפשר שיוך Bluetooth מהיר ופשוט להתקני ה-Android. 

באפשרותך לשייך את הרמקול לשני התקני Bluetooth במקביל, כך שתוכל לעבור בין האזנה לשמע מהתקנים שונים.
חיבור רב-נקודתי​

באפשרותך לשייך את הרמקול לשני התקני Bluetooth במקביל, כך שתוכל לעבור בין האזנה לשמע מהתקנים שונים.

מטב את הגדרות השמע, בחר רשימות השמעה ושלוט בחיבור למסיבה. נהל את המכשירים שלך ישירות מהטלפון בעזרת אפליקציית Sony | Music Center.
Sony | Music Center​

מטב את הגדרות השמע, בחר רשימות השמעה ושלוט ב-Party Connect. נהל את המכשירים ישירות מהטלפון בעזרת היישום Sony | Music Center.

Stereo Pair​

באמצעות Sony | Music Center, באפשרותך לחבר שני רמקולי ULT FIELD 1 באמצעות Bluetooth כדי להפעיל צליל סטריאו (משמאל וימין), ולחוות תחושת נוכחות עשירה.

תכונות הצליל

ULT POWER SOUND

כפתור ה-ULT מספק איכות של ULT POWER SOUND מובילה למאזין, ומשפר את המוזיקה בבס עוצמתי. 

ULT POWER SOUND – מופעל
ULT POWER SOUND – מופעל

לחץ על כפתור ה-ULT כדי ליהנות מצליל חזק, עם בס משופר. לחץ עליו שוב כדי לכבות את מצב הקול.

אקולייזר עם 3 תחומי תדרים​

עם היישוםSony | Music Center, באפשרותך לשנות את איכות הצליל באמצעות אקולייזר עם 3 תחומי תדרים. כמו כן, באפשרותך לכוונן את מצב ULT מבלי ליצור רעש של אפקט צליל ULT.

אקולייזר עם 3 תחומי תדרים​
כפתור השיחה​
כפתור השיחה​

באפשרותך לענות לשיחה בלחיצה על לחצן השיחה ברמקול, והמיקרופון המובנה מאפשר ליהנות משיחה ללא ידיים באמצעות הרמקול.

מדריך העזרה
מדריך העזרה

גלה כל מה שאתה צריך לדעת על אוזניות ULT FIELD 1

תמיכה וחדשות
תמיכה וחדשות

קבל מידע, חדשות והתראות על עדכוני הקושחה האחרונים.