HT-A5000 – תעתיק תיאורי

תיאור
מוזיקה מושמעת. מקרן קול שחור נמצא מתחת לטלוויזיה שמותקנת על הקיר.

 כתוביות
"HT-A5000"

"5.1.2ch"

 תיאור
הטקסט "HELLO" זורח על צג מקרן הקול.

מקרן קול אופקי ומתוחכם ברוחב 120 ס"מ עם הלוגו של Sony בחלקו העליון.

כתוביות "טוויטרי קרן". תקריב של חורים רבים ששולטים בפאזה של גלי הקול.

הכתובית "רמקולים המקרינים מעלה". בשני הקצוות, רמקולים שפונים כלפי מעלה ומותקנים מלמעלה רוטטים בעוצמה.

הכתוביות "סאב-וופר כפול מובנה" ו"3 רמקולים קדמיים". שני סאב-וופרים ושלושה רמקולים קדמיים רוטטים.

 כתוביות
"צליל היקפי חלוצי"

 תיאור
סלון בבית.

טלוויזיה שמותקנת על הקיר מעל מקרן הקול מציגה יער עם עלות השחר.

הלוגו של מיפוי צלילים מרחבי ב-360, הכתובית "עם רמקולים אחוריים אופציונליים".

 ביאור
"מספר רמקולי הפנטום משתנה בהתאם לשילוב הרמקולים האחוריים".

"ייתכן שהרמקולים האחוריים או רמקולי הסאב-וופר האופציונליים לא יהיו זמינים בכל המדינות והאזורים".

 כתוביות
"מיטוב שדה הצליל"

 תיאור
שני רמקולים אחוריים מאחורי הספה פולטים גלי קול של אור כחול לעבר מקרן הקול, שמייצגים את מדידת גלי הקול ומשתקפים לכל הכיוונים.

 ביאור
"זמין עם רמקולים אופציונליים או בלעדיהם"

 כתוביות
"זיהוי מיקום"

 תיאור
הרמקולים האחוריים פולטים אור כחול שמייצג גלי קול למדידה, שעוברים דרך מקרן הקול ומודדים את המיקום והמרחק של הקירות, של התקרה, של הרמקולים האחוריים ושל מקרן הקול.

 כתוביות
"גלי קול מהונדסים"

 תיאור
מעגלי אור שמייצגים גלי קול שמתפשטים ממקרן הקול ומהרמקולים האחוריים ואור מחבר את מקרן הקול, הרמקולים האחוריים והתקרה עד ליצירת משולש.

האור יוצר רמקול פנטום בין הקווים, והחדר מתמלא בקווים עדינים עוד יותר ויש תחושה של קסם באוויר.

הכתובית "כדי ליצור מספר רמקולי פנטום" מוצגת ברקע.

שני אנשים יושבים על ספה וצופים ביער בטלוויזיה. החדר משתנה ליער מהטלוויזיה ומופיעה הכתובית "נראה כאילו אתה נמצא שם בסצנה".

 כתוביות
"הוסף רמקולים אופציונליים"

"SA-SW3"

"SA-RS5"

"סאב-וופרים ורמקולים אחוריים אופציונליים

SA-SW5,‏ SA-SW3,‏ SA-RS5,‏ SA-RS3S"

 תיאור
שני סוגים של סאב-וופרים ורמקולים אחוריים אופציונליים.

 כתוביות
"תמיכה בתבניות השמע העדכניות ביותר

"תוכל ליהנות משמע מלהיב באיכות קולנועית"

 תיאור
סמלי לוגו של Dolby Atmos®‎ ושל DTS:X®‎.

שני אנשים צופים בטלוויזיה שמסביבם צליל שמקיף אותם.

קול יוצא מהרמקולים הקדמיים והעליונים של מקרן הקול.

 כתוביות
"צליל מטוויטרי הקרן"

"רמקולים המקרינים מעלה"

 תיאור
צליל שיוצא מטוויטר הקרן הקדמי קופץ מהקירות וצליל שנפלט מלמעלה קופץ מהתקרה, והם מתפשטים בכל החדר.

הצליל יוצר חצי כדור שמקיף את הספה.

 כתוביות
"צליל אנכי"

 תיאור
הלוגו של Vertical Surround Engine.

הצליל ממקרן הקול משתקף מהתקרה וזורם כלפי למטה.

 כתוביות
"צליל אופקי"

 תיאור
הלוגו של S-Force Pro Front Surround.

צליל סמי-סירקולר יוצא ממקרן הקול לכיוון הספה.

אפקטי צליל נראים כאור כחול, ובכתובית כתוב "חוויית צליל היקפי סוחפת של 5.1.2ch" עם סמלי הלוגו VERTICAL SURROUND ENGINE ו-S-FORCE PRO FRONT SURROUND.

 כתוביות
"Acoustic Center Sync"

 תיאור
שני אנשים צופים בסרטון של אישה שרה.

הצליל שיוצא ממסך הטלוויזיה הופך למעגלים כחולים שקורנים לעברם.

 ביאור
"נדרש כבל HDMI וכן כבל של מצב רמקול מרכזי של הטלוויזיה".

"Acoustic Center Sync עובד עם טלוויזיות BRAVIA™‎ תואמות".

 כתוביות
"בקרה קולית"

 תיאור
סמלי הלוגו 'עובד עם OK Google' ו'עובד עם Alexa'.

אישה אומרת "אני רוצה לשמוע מוזיקה", וצליל יוצא מחזית מקרן הקול.

 ביאור
"נדרש מכשיר תואם ל-Google/Amazon"

 כתוביות
"חיבור HDMI eARC עם כבל אחד"

 תיאור
תקריב של המסופים מאחור.

בכתובית כתוב "תן לצליל להוביל אותך אל מעבר לסלון שלך", וברקע משפחה וזוג שצופים בטלוויזיה.

לאחר שהמוזיקה מסתיימת, הכתובית "HT-A5000" מופיעה על רקע מקרן הקול שנמצא בסלון.

 הסרט מסתיים בלוגו של Sony.