צג LCD חדש מרובה זוויות של 4 צירים | Alpha 7R V | Sony | α

הכיתובים "צג LCD חדש מרובה זוויות של 4 צירים, מסוג 3.2" ו"רזולוציה של 2.1 מיליון נקודות*" מעל לתצוגה של גוף מצלמה עם מסך מסתובב בצירים שונים

הערת שוליים של כיתוב: "בקירוב"

הכיתובים "צג LCD חדש מרובה זוויות של 4 צירים, מסוג 3.2" ו"למעלה 98°, למטה 40°, הצידה 180°, סיבוב 270°*" מעל לתצוגה של גוף מצלמה עם מסך מסתובב בצירים שונים
הערת שוליים של כיתוב: "בקירוב"