4K Sample Video | Alpha 7R V | Sony | α

הלוגו של Alpha‏

 

הכיתובים "וידאו לדוגמה" ו"צילום ב-α7R V"
הערת שוליים של כיתוב: "צילום ב-S-Log3 / S-Gamut3.Cine ומדורג."

 

הכיתוב "בינה מתקדמת לעיבוד תמונה" מעל לצילום בהילוך איטי של מצולמת עוברת ליד פירמידת זכוכית

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 24-70mm F2.8 GM II" פינה שמאלית תחתונה מעל לדיוקן של פרופיל פנים בתקריב קיצוני של מצולמת; לאחר מכן צילום פרופיל של מצולמת עומדת בפרוזדור בזמן שאחרים עוברים על פניה, עם המצלמה מתקרבת למצולמת שנשארת במיקוד, ואז מתרחקת

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 16-35mm F2.8 GM" פינה שמאלית תחתונה
הכיתובים "מיקוד אוטומטי של הדור הבא עם זיהוי נושא מתקדם" מעל לצילום רחב של נושא עובר ליד מסגרת זכוכית / מתכת

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 50mm F1.2 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום ממיקום גבוה של מצולמת עוברת ליד מסגרת זכוכית / מתכת

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 85mm F1.4 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לדיוקן של מצולמת שצועדת לעבר המצלמה לצד מסגרת מתכת / זכוכית

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 16-35mm F2.8 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום פרופיל רחב של נושא עובר ליד מסגרת עשויה מתכת / זכוכית

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 85mm F1.4 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לדיוקן דמוי-פרפיל בתקריב של מצולמת מביטה מעלה וימינה, במיקוד עם בוקה כבד ברקע; לאחר מכן תקריב של דיוקן קדמי של מצולמת אחרת מביטה מעלה, במיקוד עם בוקה כבד ברקע

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מטוס" ו-"FE 24-70mm F2.8 GM II” פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום של מטוס ממריא מעל למיקום המצלמה

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מטוס" ו-"FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של תנועת מטוס לאורך המסלול; לאחר מכן צילום טלפוטו קדמי של מטוס מתקרב לשדה תעופה

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מטוס" ו-"FE 16-35mm F2.8 GM” פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום רחב מאחור של מטוס מתקרב לשדה תעופה

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מטוס" ו-"FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו מאחור של מטוס נוחת ברוח רוחבית

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מטוס" ו-"FE 70-200mm F2.8 GM OSS II" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום רחב של צללית מטוס במרחק, על פני השמיים

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 24mm F1.4 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום רחב של מצולמת מאחור הולכת במסדרון, עם מעט בוקה

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 50mm F1.2 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לדיוקן פרופיל תקריב של מצולמת מביטה שמאלה

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מכונית/רכבת" ו-"FE 24-70mm F2.8 GM II” פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום בזווית רחבה של רכבת בעלת קרון אחד נוסעת לאורך מסילה הסמוכה לנהר

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מכונית/רכבת" ו-"FE 400mm F2.8 GM OSS” פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של רכבת שנוסעת דרך יער לעבר מיקום המצלמה

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מכונית/רכבת" ו-"FE 24-70mm F2.8 GM II” פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום רחב של רכבת בעלת קרון אחד יוצאת מתחנה כפרית

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מכונית/רכבת" ו-"FE 70-200mm F2.8 GM OSS II” פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום מסוג טלפוטו של רכבת בעלת קרון אחד נוסעת דרך יער; לאחר מכן צילום רחב של רכבת נוסעת דרך אזור מיוער לעת ערב עם אורות דולקים

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 135mm F1.8 GM" פינה שמאלית תחתונה של שתי מצולמות בפרופיל; המיקוד נשאר על המצולמת שברקע כשהמצולמת השנייה חוצה את הצילום בחזית; לאחר מכן המצולמות מסתובבות ומפנות פנים זו אל זו עם מיקוד על פני המצולמת שברקע, ותצוגה אחורית של המצולמת שבחזית עם בוקה בחזית

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 50mm F1.2 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל צילום של שתי מצולמות בפרופיל, כשהן חוצות את הצילום עם מיקוד על המצולמת שברקע; המיקוד על המצולמת שברקע משתנה לאחר הסתרה קצרה של המצולמת שבחזית; לאחר מכן הצילום חוזר על עצמו כשהמצולמות מתחלפות, אך תנוחת הפנים נמצאת מעל ל-90 מעלות מציר המצלמה

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 85mm F1.4 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום נוסף של שתי מצולמות עם מיקוד על המצולמת שברקע, המשתנה לאחר הסתרה על ידי המצולמת בחזית

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 24-70mm F2.8 GM II" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום נוסף של שתי מצולמות עם מיקוד על המצולמת שברקע, הולכת לעבר הסתרה מאחורי קיר בחזית

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מכונית/רכבת" ו-"FE 24-70mm F2.8 GM II” פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום של שתי מכוניות על כביש כפרי מתחרות לעבר המצלמה

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מכונית/רכבת" ו-"FE 70-200mm F2.8 GM OSS II" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום של שתי מכוניות זהות מתחרות במירוץ בכביש כפרי, צילום מביט לאחור מכלי רכב אחר; המכונית הקדמית נשארת במיקוד על אף השינויים המשמעותיים במרחק מהמצלמה; לאחר מכן צילום טלפוטו של שתי מכוניות משתוללות על כביש אזור מיוער

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | מכונית/רכבת" ו-"FE 24-70mm F2.8 GM II" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום ממיקום גבוה של אותן שתי מכוניות מתחרות על כביש כפרי; לאחר מכן תצוגה אחורית של שתי המכוניות מתרחקות מהמצלמה

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 50mm F1.2 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום של נהג מירוצים יוצא ממכונית חונה והולך לברך לשלום חבר שיוצא ממכונית חונה אחרת

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 85mm F1.4 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום של נהג מירוצים מברך לשלום חבר; המיקוד נשמר על הנהג למרות הקסדה שמגנה לו על כל הפנים

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 85mm F1.4 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל דיוקן של מצולמת עם כובע נוטה לצד באזור מיועד, עם בוקה ניכר ברקע

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 50mm F1.2 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל צילום של מצולמת בחורשה, מוסתרת מאחורי העצים לסירוגין ומוארת מאחור בקרני השמש; לאחר מכן צילום של רגלי המצולמת צועדות על רצפת היער; לאחר מכן מצולמת עם כובע, כשהמיקוד נשמר למרות ההסתרה לסירוגין על ידי העצים; לאחר מכן המצולמת עומדת באמצע היעד

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 85mm F1.4 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל דיוקן תקריב של מצולמת עם כובע, עם בוקה כבד ברקע

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בעלי חיים" ו-"FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של אייל באזור מיוער

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בעלי חיים" ו-"FE 70-200mm F2.8 GM OSS II" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של שני איילים באזור מיוער

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בעלי חיים" ו-"FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של אייל מנקה את עצמו בסביבת דשא

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בעלי חיים" ו"מכפיל עדשה FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS, 1.4x" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של מכרסם

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | ציפור" ו"מכפיל עדשה FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS, 1.4x" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של להקת שחפים על החוף

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | ציפור" ו"מכפיל עדשה FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS, 1.4x" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של ציפור מביטה במזון במים רדודים

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בעלי חיים" ו-"FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של סנאי על ענף

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | ציפור" ו"מכפיל עדשה FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS, 1.4x" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום טלפוטו של טווס

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בעלי חיים" ו-"FE 24-70mm F2.8 GM II” פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום תקריב של סוס אוכל עם בוקה בינוני ברקע; לאחר מכן דיוקן קדמי של סוס

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בעלי חיים" ו-"FE 70-200mm F2.8 GM OSS II" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום של חתולים שאחד מהם במיקוד ובוקה בינוני ברקע ובחזית

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בעלי חיים" ו-"FE 50mm F1.2 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל לתצוגה אחורית של כלב דלמטי בבית

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בעלי חיים" ו-"FE 70-200mm F2.8 GM OSS II" פינה שמאלית תחתונה מעל לדיוקן תקריב פרופיל של כלב דלמטי יושב

 

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 50mm F1.2 GM" פינה שמאלית תחתונה מעל צילום של מצולמת בחורשה עם הסתרות לסירוגין על ידי עצים ותאורה אחורית עקיפה מקרני השמש

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | חרק" ו-"FE 70-200mm F2.8 GM OSS II" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום של פרפר שחור על ענף; לאחר מכן תקריב של פרפר על ענף קטן עם בוקה ברקע; לאחר מכן תקריב של שפירית על ענף קטן עם בוקה ברקע

 

הכיתובים "מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת | בני אדם" ו-"FE 24-70mm F2.8 GM II" פינה שמאלית תחתונה מעל לצילום צללית של שני נושאים שהולכים בסביבת דשא, על רקע השמיים; לאחר מכן צילום הצלליות של שתי המצולמות בפרופיל, על רקע השמיים; לאחר מכן תקריב של מצולמת בחזית עם בוקה ברקע; לאחר מכן צילום מהצד של צללית אחת המצולמות על רקע השמיים; לאחר מכן דיוקן חזיתי של המצולמת השנייה, גם כן כצלליות על רקע השמיים; לאחר מכן צילומים של שתי המצולמות הולכות בפרופיל, על רקע השמיים כצלליות

 

הלוגו של SONY‏