ביצועי מונחי-בינה מלאכותית | Alpha 7R V | Sony | α

הלוגו של Alpha‏

 

הכיתוב "התפתחות שמונעת על-ידי יחידת עיבוד המבוססת על בינה מלאכותית"

 

תמונה המתמקדת דרך תושבת העדשה, לאחר מכן צילום גרפי של לוח מעגל חשמלי מודפס והרכבה של מעגל משולב עם הסימון "SONY" ו"יחידת עיבוד המבוססת על בינה מלאכותית" ואז הכיתוב "יחידת עיבוד ייעודית המבוססת על בינה מלאכותית"

 

צילום תקריב של כפות רגליים צועדות של מצולמת; לאחר מכן צילום של מצולמת בהתחלה מהפרופיל, מסתובבת קלות לעבר המצלמה

הכיתוב "הערכת תנוחה אנושית" מעל מספר צילומים של מצולמת הולכת ומתיישבת בחצר סגורה עם שכבת-על של גרפיקה המציינת מעקב אחר השלד, ואז כיתוב נוסף: "הבינה המלאכותית מנתחת את המיקום ואת תנועות השלד של הנושא". לאחר מכן גרפיקת המעקב אחר השלד מתחלפת בתמונה המקורית בליווי צליל שחרור התריס

צילום תקריב פנים של מצולמת הפונה לעבר המצלמה

 

הכיתובים "הערכת תנוחה אנושית" ו"זיהוי של נושאים גם כאשר הם קטנים" מעל תמונה של מצולמת שהולכת בחורשה, עם שכבת-על של מלבנים לבנים וירוקים על מרכז הגוף, שמציינים פעולת מיקוד אוטומטי של זיהוי בזמן אמת. צליל שחרור תריס מציין את הרגע שבו המצולם נלכד במיקוד, למרות שהוא די קטן ביחס לגודל התמונה

 

 

הכיתובים "הערכת תנוחה אנושית" ו"זיהוי נושאים בתאורה אחורית" מעל תמונה של מצולמת הולכת על דשא, עם שכבת-על של גרפיקת מעקב אחר השלד. אחר כך מופיע מלבן לבן מאחורי ראשה של המצולמת ולאחר מכן מלבן לבן קטן יותר מעל העין שלה וראשה פונה אל מצלמה על רקע השמיים. ואז נשמע צליל שחרור התריס ומוצגת תמונה של המצולמת על רקע השמיים

הכיתובים "הערכת תנוחה אנושית" ו"זיהוי נושאים כשאינם פונים למצלמה" מעל תצוגה אחרות של מצולמת שהולכת בחורשה עם שכבת-על של מלבן לבן המסמן את החלק האחורי של ראשה ואת הכובע שלה כדי לציין זיהוי

 

הכיתובים "הערכת תנוחה אנושית" ו"זיהוי נושאים בפרופיל" מעל תצוגת פרופיל של מצולמת שעומדת במסדרון עם שכבת-על של מלבן לבן שמציין זיהוי על גופה

 

הכיתובים "הערכת תנוחה אנושית" ו"זיהוי נושאים כאשר פניהם מוסתרות" מעל תצוגה של נהג מרוצים עם קסדה לראשו ומסביבה מלבן לבן המציג פעילות של זיהוי. בחזית מוצג עמית שמברך את הנהג, בזווית אחורית

 

 

הכיתובים "הערכת תנוחה אנושית" ו"זיהוי של הנושא העיקרי בין אנשים אחרים" מעל תמונה שמציגה שהמצולמת הראשית הייתה במעקב ואז הוסתרה באופן זמני על-ידי מצולמת אחרת שעברה בחזית התמונה. המעקב התחדש על-ידי זיהוי של המצולמת המרכזית המקורית ואין מעקב אחר המצולמת שהסתירה. לאחר מכן נשמע צליל של שחרור התריס ומוצגת תמונת סטילס של המצולמת הראשית במוקד והמצולמת השנייה בבוקה בחזית

 

 

הכיתוב "הרחבה של מטרות הזיהוי" מעל גרפיקה המציגה תמונות של מטרות לזיהוי כולל בעלי חיים, רכבות, מטוסים, בני אדם, מכוניות, חרקים וציפורים

הכיתוב "בעלי חיים" מעל תמונה של צבי ביער ומעל אחת מעיניו מלבן לבן המציג הפעלה של זיהוי עיני בעלי חיים
הערת שוליים של כיתוב: "ייתכן שהמצלמה לא תזהה באופן מדויק את כל הנושאים שצוינו בכל התנאים. ההגדרות הזמינות עבור נושאים הן: בני אדם, בעלי חיים/ציפור, בעלי חיים, ציפור, חרק, מכונית/רכבת ומטוס. ייתכן שסוגי נושא שאינם הסוג שצוין יזוהו בטעות במקרים מסוימים."

הכיתוב "ציפורים" מעל תמונת תקריב של טווס בחורשה, ומעל אחת מעיניו מלבן לבן המצג הפעלה של זיהוי עיני בעלי חיים, עם בוקה חזק ברקע
הערת שוליים של כיתוב: "ייתכן שהמצלמה לא תזהה באופן מדויק את כל הנושאים שצוינו בכל התנאים. ההגדרות הזמינות עבור נושאים הן: בני אדם, בעלי חיים/ציפור, בעלי חיים, ציפור, חרק, מכונית/רכבת ומטוס. ייתכן שסוגי נושא שאינם הסוג שצוין יזוהו בטעות במקרים מסוימים."

 

 

הכיתוב "זיהוי בעלי חיים שאינם פונים למצלמה" מעל צילום תקריב מאחור של כלב דלמטי יושב, עם שכבת-על של מלבן לבן סביב הראש, שמציין את פעולת זיהוי בעלי החיים. לאחר מכן צליל שחרור התריס עם תמונה מהצד של כלב דלמטי עם בוקה בינוני ברקע
הערת שוליים של כיתוב: "ייתכן שהמצלמה לא תזהה באופן מדויק את כל הנושאים שצוינו בכל התנאים. ההגדרות הזמינות עבור נושאים הן: בני אדם, בעלי חיים/ציפור, בעלי חיים, ציפור, חרק, מכונית/רכבת ומטוס. ייתכן שסוגי נושא שאינם הסוג שצוין יזוהו בטעות במקרים מסוימים."

הכיתוב "עכשיו אפשר לזהות נושאים אחרים, כולל מכוניות" מעל צילום של שתי מכוניות נוסעות בכביש כפרי עם עם שכבת-על של מלבן לבן שממוקם על החלק הקדמי של המכונית המובילה
הערת שוליים של כיתוב: "ייתכן שהמצלמה לא תזהה באופן מדויק את כל הנושאים שצוינו בכל התנאים. ההגדרות הזמינות עבור נושאים הן: בני אדם, בעלי חיים/ציפור, בעלי חיים, ציפור, חרק, מכונית/רכבת ומטוס. ייתכן שסוגי נושא שאינם הסוג שצוין יזוהו בטעות במקרים מסוימים."

הכיתוב "רכבות" מעל תמונה של רכבת עם קרון אחד נוסעת במסילה יחידה ליד תחנת רכבת בסביבה כפרית, עם שכבת-על של מלבן לבן על הקצה האחורי של הרכבת שמציין זיהוי
הערת שוליים של כיתוב: "ייתכן שהמצלמה לא תזהה באופן מדויק את כל הנושאים שצוינו בכל התנאים. ההגדרות הזמינות עבור נושאים הן: בני אדם, בעלי חיים/ציפור, בעלי חיים, ציפור, חרק, מכונית/רכבת ומטוס. ייתכן שסוגי נושא שאינם הסוג שצוין יזוהו בטעות במקרים מסוימים."

 

 

הכיתוב "מטוסים מעל צילום של הצד התחתון של מטוס ממריא מעל למיקום מצלמה, עם מלבן לבן בשכבת-על על הכנפיים והחלק המרכזי של גוף המטוס, המציין זיהוי
הערת שוליים של כיתוב: "ייתכן שהמצלמה לא תזהה באופן מדויק את כל הנושאים שצוינו בכל התנאים. ההגדרות הזמינות עבור נושאים הן: בני אדם, בעלי חיים/ציפור, בעלי חיים, ציפור, חרק, מכונית/רכבת ומטוס. ייתכן שסוגי נושא שאינם הסוג שצוין יזוהו בטעות במקרים מסוימים."

הכיתוב "חרקים" מעל צילום של שפירית יושבת על עלה עם מלבן לבן בשכבת-על על הראש והגוף כדי לציין זיהוי. לאחר מכן צילום של פרפר וסביבו מלבן לבן שמציין זיהוי, עם בוקה חזק ברקע
הערת שוליים של כיתוב: "ייתכן שהמצלמה לא תזהה באופן מדויק את כל הנושאים שצוינו בכל התנאים. ההגדרות הזמינות עבור נושאים הן: בני אדם, בעלי חיים/ציפור, בעלי חיים, ציפור, חרק, מכונית/רכבת ומטוס. ייתכן שסוגי נושא שאינם הסוג שצוין יזוהו בטעות במקרים מסוימים."

 

 

 

הכיתוב "בקרת AWB משופרת" מעל מסך מפוצל. משמאל: הכיתוב "חיישן תאורה ו-IR גלוי" מעל צילום תקריב של גוף מצלמה המציג חיישן ליד תושבת לעדשה עם הדגשה גרפית. מימין: צילום של מעגל חשמלי מודפס עם הרכבה של מעגל משולב, עם סימון "SONY" ו"יחידת עיבוד המבוססת על בינה מלאכותית"

הכיתוב "בקרת AWB משופרת" מעל צילום של חורשה ולאחר מכן צילום של מפל מים

צליל של שחרור התריס ותמונת סטילס של מצולמת בסביבה שמשית בבניין עם קירות זכוכית

צליל של שחרור התריס ותמונת תקריב של חתול המביט למצלמה עם בוקה ברקע

צליל של שחרור התריס ותמונת תקריב של פרפר יושב על פרח עם בוקה ברקע

 

חזרה על צילומים של שתי מצולמות, עם מיקוד על המצולמת שפונה אל המצלמה

חזרה על צילומים של שתי מכוניות בכביש כפרי, עם מיקוד על המכונית הקדמית

תמונה עם מיקוד על החלק התחתון של מטוס שמתקרב לשדה תעופה

 

רצף של חזרה על תמונות שהוצגו קודם, עם צלילים של שחרור התריס

 

חזרה על תמונות של מעגל חשמלי מודפס עם הרכבה של מעגל משולב, עם סימון "SONY" ו"יחידת עיבוד המבוססת על בינה מלאכותית"

 

מבט קדמי על גוף α7R V עם עדשה מורכבת

 

הכיתוב "α7R V"

 

הלוגו של SONY‏