מזהה מאמר : 00271487 / שונה לאחרונה : 26/11/2021

כיצד אוכל לחבר מערכת מקרן קול של טלוויזיה לטלוויזיה שלי?

  חשוב: מאמר זה מתייחס למוצרים ספציפיים בלבד. יש לבדוק בסעיף 'מוצרים רלוונטיים' בראש המאמר.

  תוכן העניינים

  1. חבר את מקרן הקול לטלוויזיה
  2. השמע צליל ממקרן הקול

  1. חבר את מקרן הקול לטלוויזיה

  בהתאם לטלוויזיה ולמערכת מקרן הקול שלך, החיבורים עשויים להשתנות. תחילה, בדוק אם בטלוויזיה שלך יש מסוף HDMI שתומך בערוץ החזרת שמע (ARC). מסוף קלט HDMI שתומך ב-ARC יסומן בתווית ARC.

  תמונה

  הערות:

  •  דוגמאות החיבור מומחשות באמצעות HT-CT660. בהתאם למערכת שלך, מיקומי המסוף עשויים להשתנות. עיין בהוראות ההפעלה לקבלת פרטים.
  •  אם מקרן הקול שלך כולל סאב-וופר, הימנע מהנחת פריטים מעל הסאב-וופר. מאחר שהסאב-וופר יוצר רעידות, כל הפריטים שיוצבו מעליו עלולים ליפול.

  אם בטלוויזיה שלך יש מסוף HDMI שתומך ב-ARC

  אם אתה מתחבר לדגמים החדשים ביותר של BRAVIA או לכל טלוויזיה אחרת המצוידת במסופי HDMI שתומכים ב-ARC, השתמש בכבל HDMI (שנמכר בנפרד) כדי לחבר את מסוף HDMI IN‏ (ARC) בטלוויזיה למסוף TV OUT‏(ARC) במקרן הקול.

  תמונה

  • [א] מקרן קול (מאחור)
  • [ב] HDMI IN‏ (ARC)
  • [ג] כבל HDMI (נמכר בנפרד)  

  הערה: אם תתחבר למסוף HDMI ללא תווית זו, הפונקציה ARC לא תעבוד.


  אם בטלוויזיה שלך יש מסוף HDMI (ללא ARC) ומסוף יציאת שמע דיגיטלי אופטי

  עבור דגמים מסוימים של BRAVIA וטלוויזיות אחרות עם מסוף HDMI IN שאינו תומך ב-ARC, השתמש בכבל HDMI (שנמכר בנפרד) כדי לחבר את מסוף HDMI IN בטלוויזיה למסוף TV OUT‏ (ARC) במקרן הקול. לאחר מכן חבר את פלט השמע הדיגיטלי האופטי של הטלוויזיה ל-OPTICAL IN במקרן הקול. כדי לשמוע שמע מהטלוויזיה, יש ליצור חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי אופטי (שנמכר בנפרד).  

  תמונה

  • [א] מקרן קול (מאחור)
  • [ב] HDMI IN
  • [ג] יציאת שמע דיגיטלי אופטי
  • [ד] כבל HDMI (נמכר בנפרד)
  • [ה] כבל שמע דיגיטלי אופטי (נמכר בנפרד)

  הערה: אם ברצונך להתחבר רק לטלוויזיה, חיבור ה-HDMI אינו נחוץ. אינטרלוק כוח, בקרת עוצמת קול באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה וכן הלאה לא יהיו אפשריים.


  אם בטלוויזיה שלך אין קלט HDMI (עם מסוף יציאת שמע דיגיטלי אופטי)

  חבר את מסוף פלט השמע הדיגיטלי האופטי של הטלוויזיה למסוף OPTICAL IN במקרן הקול.

  תמונה

  • [א] מקרן קול (מאחור)
  • [ב] יציאת שמע דיגיטלי אופטי
  • [ג] כבל שמע דיגיטלי אופטי (נמכר בנפרד)

  הערה: כאשר התקנים אחרים מחוברים למקרן הקול באמצעות HDMI IN 1 ל-HDMI IN 3, מקרן הקול יכול להשמיע את השמע שלהם, אך מסך הטלוויזיה אינו יכול להציג שום תמונה.


  אם בטלוויזיה שלך אין קלט HDMI (ללא מסוף יציאת שמע דיגיטלי אופטי)

  חבר את מסוף פלט השמע של הטלוויזיה למסוף ANALOG IN במקרן הקול.

  התחבר למסוף מיני סטריאו


  תמונה

   

  • [א] מקרן קול (מאחור)
  • [ב] יציאת שמע אנלוגי
  • [ג] כבל שמע אנלוגי (נמכר בנפרד)

  בעת התחברות למיני תקע סטריאו (מסופי יציאת שמע אדומים ולבנים)

  תמונה
   

  • [א] טלוויזיה (מאחור)
  • [ב] מקרן קול (מאחור)
  • [ג] מיני תקע סטריאו
  • [ד] כבל שמע (נמכר בנפרד)

  2. השמע צליל ממקרן הקול

  לאחר החיבור, בצע את השלבים שלהלן כדי להשמיע צליל.

  1. הפעל את הטלוויזיה.
  2. הפעל את מקרן הקול.
  3. בטלוויזיה, שנה את הגדרת פלט השמע מ-TV ל-audio system.

  הערה: בהתאם לדגם, ייתכן שיהיה צורך להחליף את הגדרות מקרן הקול לטלוויזיה. אם לא מושמע צליל, בדוק את ההגדרות של מערכת מקרן הקול. לקבלת פרטים על אופן ההפעלה של מערכת מקרן הקול, עיין בהוראות ההפעלה שלה.