מזהה מאמר : 00273258 / שונה לאחרונה : 07/07/2022הדפס

איפה אפשר למצוא את גרסת התוכנה, מזהה ההתקן, שם הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה?

  איפה אפשר למצוא מידע על מערכת הטלוויזיה?

  השלבים לקבלת גישה למידע על מערכת הטלוויזיה (כלומר גרסת התוכנה, מזהה ההתקן, שם הדגם או מספר סידורי) באמצעות תפריט הטלוויזיה משתנים בהתאם לסוג הטלוויזיה שלך. לפרטים נוספים, יש לבחור את סוג הטלוויזיה שלך.


  טלוויזית אנדרואיד ו-Google TV

  אם יש כפתור HELP (עזרה) בשלט הרחוק

  1. יש ללחוץ על כפתור HELP (עזרה) בשלט הרחוק.
  2. השלבים הבאים ישתנו בהתאם לאפשרויות בתפריט הטלוויזיה שברשותך:
   • יש לבחור ב-System information (מידע מערכת) בקטגורית Status & Diagnostics (סטטוס ואבחון) או בקטגורית Troubleshooting and system information (פתרון בעיות ומידע מערכת).
   • יש לבחור בContact & Support (יצירת קשר ותמיכה).
   • עבור סדרות X7, W8 אפשר לראות את סוג הדגם על המסך בצד שמאל למטה.

   המסך משתנה בהתאם לדגם הטלוויזיה שברשותך. הנ"ל הן דוגמאות.
   System Information (מידע מערכת) במסך התפריט
   מסך System Information (מידע מערכת)

  אם אין כפתור HELP (עזרה) בשלט הרחוק

  1. יש לפתוח את מסך Settings (הגדרות). How to access Settings(הגדרות)
  2. השלבים הבאים ישתנו בהתאם לאפשרויות בתפריט הטלוויזיה שברשותך:
   • יש לבחור ב-Setting (הגדרות) Help and Feedback (עזרה ומשוב) Help (עזרה) Status & Diagnostics (סטטוס ואבחון) System information (מידע מערכת).
   • יש לבחור ב-Apps ← (יישומים) Help (עזרה) System information (מידע מערכת) בקטגורית Status & Diagnostics (סטטוס ואבחון) או בקטגורית Troubleshooting and system information (פתרון בעיות ומידע מערכת).
   • יש לבחור ב-Help (עזרה) System information (מידע מערכת) בקטגורית Troubleshooting and system information (פתרון בעיות ומידע מערכת).
   • יש לבחור ב-Settings (הגדרות) BRAVIA Settings (הגדרות BRAVIA) Customer Support ← (תמיכה בלקוחות) Contact & Support (יצירת קשר ותמיכה).

  טלוויזיות שאינן טלוויזית אנדוראיד או Google TV

  טלוויזיות ממהדורת 2015 ואילך .

  1. יש ללחוץ על כפתור HOME (בית) בשלט הרחוק.
  2. יש לבחור ב- Settings (הגדרות).
  3. יש לבחור ב-System Settings (הגדרות מערכת) או ב-Product Support (תמיכה במוצרים).
  4. יש לבחור ב-Customer Support או ב-System Information (הגדרות מערכת).
  5. יש לבחור ב-Product Information (מידע על מוצר).
   מידע על המוצר
   המסך משתנה בהתאם לדגם הטלוויזיה שברשותך.

  טלוויזיות ממהדורת 2014

  1. יש ללחוץ על כפתור HOME (בית) בשלט הרחוק.
  2. יש לבחור ב-(?) Help (עזרה).
  3. יש לבחור ב-Customer Support (תמיכה בלקוחות).
  4. יש לבחור ב-System Information (מידע מערכת).
   מידע מערכת
   המסך משתנה בהתאם לדגם הטלוויזיה שברשותך.

  טלוויזיות ממהדורת 2013 או לפני כן

  1. יש ללחוץ על כפתור HOME (בית) בשלט הרחוק.
  2. יש לבחור ב- Settings (הגדרות).
  3. יש לבחור ב-Product Support (תמיכה במוצרים)או ב-Set-up (הגדר).
  4. יש לבחור ב-System Information (מידע מערכת)או ב-Product Information (מידע על מוצר).
   מידע על מוצר ומידע מערכת
   המסך משתנה בהתאם לדגם הטלוויזיה שברשותך.

  מאמרים קשורים