מזהה מאמר : 00270942 / שונה לאחרונה : 18/11/2021

התאמה בין אוזניות Bluetooth למקור סאונד התומך ב-Bluetooth

  חשוב: מאמר זה מתייחס למוצרים ספציפיים בלבד. יש לבדוק בסעיף 'מוצרים רלוונטיים' בראש המאמר.

  מאמר זה מסביר איך לחבר אוזניות Bluetooth עם התקן המפיק סאונד כמו ווקמן, טלפון חכם, מחשב או Sony TV.

  הערה: רק חלק מהתקני ה-Android TV של Sony מתאימים לשימוש עם אוזניות או רמקולי Bluetooth; יש לוודא שדגם הטלוויזיה שברשותך נמצא ברשימה [English].

  לפני שמתחילים

  לפני שניגשים להתאמה בין ההתקנים:

  • יש לוודא שמקור הסאונד (כמו למשל טלפון חכם) נמצא במרחק של עד 1 מ ' מהאוזניות.
  • יש לוודא רמת טעינה מספקת באוזניות.

  התאמה בין התקנים

  1. אם אוזניות ה-Bluetooth מופעלות, יש לכבות אותן.
  2. באוזניות ה-Bluetooth, הפעל מצב Pairing (התאמה).
   לחץ לחיצה רצופה על לחצן Power (הפעלה)
   או על לחצן ID SET, כמו באיור שלהלן.
   תמונה

   כאשר נורית החיווי תתחיל להבהב במהירות, שחרר את הלחצן. ההבהוב מזמן שאוזניות ה-Bluetooth עברו למצב Pairing (התאמה).
   תמונה

   הערות:
   • צורת הלחצן שיש ללחוץ עליו ברציפות כדי לעבור למצב Pairing (התאמה) תלויה במוצר המשמש אותך. יש לבדוק בחוברת הוראות השימוש של אוזניות ה-Bluetooth. חוברות הוראות השימוש מתפרסמות באתר התמיכה.
   • כדאי לזכור, שהאוזניות יישארו במצב Pairing (התאמה) למשך חמש דקות בערך. אם בפרק זמן זה לא תתרחש התאמה בין ההתקנים, מצב Pairing (התאמה) יבוטל באופן אוטומטי ואוזניות ה-Bluetooth יכבו את עצמן. אם מצב Pairing (התאמה) בוטל, יש לחזור ולהתחיל את התהליך משלב 1.
   • בהתאמה ראשונה, יש ללחוץ לחיצה רצופה על לחצן POWER (הפעלה) למשך כ-2 שניות, כאשר אוזניות ה-Bluetooth במצב כבוי.
  3. הפעל את התקן ה-Bluetooth האלחוטי שברצונך להתחבר אליו ובצע את נוהל ההתאמה. שיטת הפעולה תלויה בהתקן, לכן כדאי לבדוק בחוברת הוראות ההפעלה של התקן ה-Bluetooth האלחוטי שברשותך.

   הערות:
   • רשימת ההתקנים שזוהו תופיע בתצוגה של התקן ה-Bluetooth האלחוטי.
   • בהתקנים מסוימים אין אפשרות להציג את רשימת ההתקנים שזוהו.
   • חיבור Bluetooth עשוי להתחיל לפעול באופן אוטומטי; הדבר תלוי בסוג ההתקן.
  4. יש לבחור את מספר הדגם של האוזניות, כפי שהוא מופיע בתצוגה של התקן ה-Bluetooth האלחוטי. אם לא הוצג מספר הדגם של יחידה זאת, יש לחזור על התהליך משלב 1.

   הערות:
   • אם מופיעה בתצוגה של התקני Bluetooth אלחוטיים דרישה להזין קוד כניסה, יש להזין 0000 (ארבעה אפסים). קוד כניסה (Passcode) עשוי להיקרא גם Passkey, קוד PIN, מספר PIN או סיסמה (Password).
   • אם לא הצלחת לבצע את ההתאמה, עבור לתשובה על שאלה זו: לא הצלחתי לבצע התאמה בין התקני Bluetooth אלחוטיים [English].

  דברים שכדאי לזכור בעת התאמה בין התקני Bluetooth

  • לאחר שבוצעה התאמה בין התקני Bluetooth, אין צורך לבצע את ההתאמה שוב, למעט במקרים הבאים:
   • פרטי ההתאמה נמחקו בעקבות תיקון וכו'.
   • האוזניות כבר הותאמו עם 8 התקנים וברצונך לבצע התאמה עם התקן נוסף. ניתן להתאים את האוזניות ל-8 התקנים לכל היותר. אם לאחר שהאוזניות כבר הותאמו ל-8 התקנים תתבצע התאמה להתקן חדש, ההתקן המותאם שמועד החיבור שלו הוא הוותיק ביותר יימחק והחדש יבוא במקומו.
   • בעקבות מחיקה של פרטי ההתאמה של האוזניות מהתקן ה-Bluetooth.
   • בעקבות אתחול, של האוזניות; פעולה זו מוחקת את פרטי כל ההתאמות.
  • ניתן להתאים את האוזניות למספר התקנים אך ההשמעה של מוזיקה אפשרית רק מהתקן מותאם אחד בכל פעם.